Norwegian Barcode of Life (NorBOL)

Semibalanus_settlement_barcode-web

NorBOL er et nettverk av norske forskere og forskningsinstitusjoner som er engasjert i arbeidet med DNA-strekkoding av norsk fauna og flora.

Vår visjon er å lage et referansebibliotek av artsspesifikke, standardiserte DNA-sekvenser (strekkoder) og bygge en nasjonal infrastruktur for DNA-strekkoding i Norge. Referansebiblioteket skal tjene som en ressurs for forskning og forvaltning av biologisk mangfold i Norge. Vi vil også bidra til internasjonalt samarbeid for DNA-strekkoding, spesielt med tanke på biologisk mangfold i polare områder.

Vårt arbeid i Norge inngår i et globalt nettverk, Barcoding of Life Initiative, og NorBOL er en regional node i det internasjonale prosjektet på DNA-strekkoding iBOL.